Saturday, August 16, 2008

SREE SHANAISHCHARA ASTOTTRASree Shanaishchara Astottara Shatanamavali
1 Om Shanai-shcharayai namah
2 Om Shantaya namah
3 Om Sarva-beeshta-pradaeine namah
4 Om Sharanyaya namah
5 Om Varenyaya namah
6 Om Sarve-shaya namah
7 Om Soumyaya namah
8 Om Suravandyaya namah
9 Om Suraloka-viharine namah
10 Om Sukha-sanapa-vishtaya namah
11 Om Sundaraya namah
12 Om Ghanaya namah
13 Om Ghana-rupaya namah
14 Om Ghana-bharana-dharine namah
15 Om Ghana-sara-vilepaya namah
16 Om Khadyo-taya namah
17 Om Mandaya namah
18 Om Manda-cheshtaya namah
19 Om Maha-neeya-gunatmane namah
20 Om Martya-pavana-padaya namah
21 Om Maheshaya namah
22 Om Chhaya-putraya namah
23 Om Sharvaya namah
24 Om Sara-tuneera-dharine namah
25 Om Chara-sdhira-svabhavaya namah
26 Om Chancha-laya namah
27 Om Neela-varnaya namah
28 Om Nityaya namah
29 Om Neelaa-mjana-nibhaya namah
30 Om Neelaa-mbara-vibhushaya namah
31 Om Nishcha-laya namah
32 Om Vedyaya namah
33 Om Vidhi-rupaya namah
34 Om Virodha-dhara-bhumaye namah
35 Om Veda-spada-svabha-vaya namah
36 Om Vajra-dehaya namah
37 Om Vairagya-daya namah
38 Om Veeraya namah
39 Om Veeta-roga-bhayaya namah
40 Om Vipatparampa-reshaya namah
41 Om Vishva-vandyaya namah
42 Om Grudhra-vahaya namah
43 Om Gudaya namah
44 Om Kurmamgaya namah
45 Om Kurupine namah
46 Om Kutsi-taya namah
47 Om Gunadyaya namah
48 Om Gocha-raya namah
49 Om Avidya-mula-nashaya namah
50 Om Vidya-vidya-svarupine namah
51 Om Aayushya-karanaya namah
52 Om Aapadu-dhartre namah
53 Om Vishnu-bhaktaya namah
54 Om Vashine namah
55 Om Vividha-gama-vedine namah
56Om Vidhi-stutyaya namah
57 Om Vandyaya namah
58 Om Virupakshaya namah
59 Om Varishtaya namah
60 Om Garishtaya namah
61 Om Vajramku-shadharaya namah
62 Om Varada-bhaya-hastaya namah
63 Om Vaamanaya namah
64 Om Jyeshta-patnee-sametaya namah
65 Om Shreshtaya namah
66 Om Amita-bhashine namah
67 Om Kashtou-ghana-shakaya namah
68 Om Aarya-pushti-daya namah
69 Om Stutyaya namah
70 Om Stotra-gamyaya namah
71 Om Bhakti-vashyaya namah
72 Om Bhanave namah
73 Om Bhanu-putraya namah
74 Om Bhavyaya namah
75 Om Paavanaya namah
76 Om Dhanurmamdala-samsthaya namah
77 Om Dhanadaya namah
78 Om Dhanushmate namah
79 Om Tanu-prakasha-dehaya namah
80 Om Tamasaya namah
81 Om Ashesha-jana-vandyaya namah
82 Om Vishesha-phaladaeine namah
83 Om Vashi-kruta-janeshaya namah
84 Om Pashunampataye namah
85 Om Khecharaya namah
86 Om Khageshaya namah
87 Om Ghana-neelaambaraya namah
88 Om Katinya-manasaya namah
89 Om Aarya-gana-stutyaya namah
90 Om Neelachatraya namah
91 Om Nityaya namah
92 Om Nirgunaya namah
93 Om Gunatmane namah
94 Om Niramayaya namah
95 Om Vindyaya namah
96 Om Vanda-neeyaya namah
97 Om Deeraya namah
98 Om Devya-dehaya namah
99 Om Deenarti-haranaya namah
100 Om Dainya-nashakaraya namah
101 Om Aarya-jana-ganyaya namah
102 Om Kruraya namah
103 Om Krura-cheshtaya namah
104 Om Kama-krodha-karaya namah
105 Om Kalatra-putra-shatrutva-karanaya namah
106 Om Pari-poshita-bhaktaya namah
107 Om Pari-bheeti-haraya namah
108 Om Bhakta-sangha-mano-bheeshta-phaladaya namah


Eti Sree Shanaishchara Astottara Shatanamavali Samaptam

1 comment:

Rash said...

Can anyone give the meaning of Shanaishchara astottara? I would be very grateful....have been searching it since long...

Thanks in advance...